Welkom

Welkom op de website van Pictokilogram, een website gericht op de vragen rondom eten en drinken bij kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS). Op deze site kunt u informatie vinden over aan autisme gerelateerde eetproblemen bij kinderen, gepubliceerde artikelen en blogs, voorlichting. Helaas is persoonlijke begeleiding niet mogelijk. U kunt via de site In Kaatje’s Keuken een sociale kaart treffen waarop therapeuten met specifieke deskundigheid vermeld staan vanuit meerdere invalshoeken.


‘Wie’ is de diëtist met specifieke deskundigheid autisme?

Mijn naam is Anja van Stijn, moeder, diëtist sinds 2007 en autisme-ervaringsdeskundige. Omdat ik als moeder van mijn zoon met autisme tegen bepaalde zaken omtrent het eten en alles daaromheen aanliep, ben ik vanuit mijn vakgebied als diëtist eens gaan rondkijken of er nu meer ouders kampten met dezelfde problemen rond het eten. En hoe dieper ik ging zoeken, hoe meer ik er achter kwam dat er meer ouders zijn die, soms zelfs wanhopig, op zoek zijn naar begeleiding en naar antwoorden op hun vragen.

Gedurende mijn zoektocht naar informatie constateerde ik dat er nog een groot gebied is waarin ouders zoekende zijn. Maar niet alleen ouders, ook leerkrachten, studenten of andere zorgverleners weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met de eetproblemen van kinderen met ASS. Op dat moment wist ik het; ik moest mijn ervaringen als moeder gaan combineren met mijn kennis als diëtist en dit aanvullen met specifieke autisme gerelateerde cursussen en opleidingen.

Bron: www.dietistvg.nl

Het moest en zou mijn missie worden om al die mensen met hun autisme gerelateerde vragen en problemen te ondersteunen en te helpen! Gelukkig komt er vanuit de gemeenschap weliswaar steeds meer besef van autisme en de bijbehorende drempels waar niet alleen de kinderen tegenaan lopen, maar ook de ouders, de familie en andere aanverwanten. Maar het is nog lang niet genoeg! Ik wil deze problemen bespreekbaar maken en begrip kweken zodat de omgeving van een kind met autisme, een voor hen veilige omgeving wordt. Een omgeving waarin het kind durft. Durft te ondernemen, durft te experimenten en zelfs durft te eten! Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk kennis op dit gebied gedeeld en verspreid wordt.