Tips en links

Boeken

Autisme en eetproblemen, Thomas Fondelli.
Geef me de 5, Colette de Bruin.
Auti-communicatie, Colette de Bruin.
O jee ik eet, Karen den Dekker.
Autisme & Koken, Karen den Dekker.
Duidelijk koken met Sandra, Sandra Cornelissen.
Can’t eat Won’t Eat, Brenda Legge.
Autisme en zintuiglijke problemen, Ina van Berckelaer-Onnes en Steven Degrieck en Mirjam Hufen
Autisme en tijdsbesef, Steven Degrieck.
Moeilijke eters, Lori Ernsperger en Tania Stegen-Hanson.


Links

Artsenwijzer diëtetiek. Een uitgaven van de Nederlandse Vereniging van Diëtetiek.

Autisme cafés: Ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme.

Diëtistenverenigingen:
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Landelijk netwerk.
Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Netwerk van vrijgevestigde diëtisten (eerstelijns).
Netwerk Kinderdiëtisten (NKD). Netwerk van kinderdiëtisten.
Diëtetiek Verstandelijk Gehandicatpenzorg (DVG). Netwerk van diëtisten met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Geef me de 5: Een methodiek die antwoord geeft op de vraag: hoe om te gaan met
iemand met autisme. Boeken, lezingen, cursussen en opleidingen.

Nederlandse Verening voor Autisme (NVA): Een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners.

Nieuws over kindervoeding. Voor professionals die in de praktijk te maken hebben met voeding van kinderen in de leeftijd van 0 – 19 jaar.

Pictogrammen Sclera. Website met talloze pictogrammen.

Ontdek autisme. Ontdek Autisme brengt mensen met en zonder autisme bij elkaar.

Vereniging Nee-eten. Vereniging voor Ouders van Kinderen met Chronische Voedselweigering en Sondevoeding.


Social media

Facebook: er is een besloten groep Autisme & Eten.


Scholing

2-daagse cursus eetproblemen bij autisme van Thomas Fondelli, te Autisme Centraal te Gent (België) is jarenlang gegeven. Momenteel geen nieuwe data bekend.

1-daagse studiedag autisme, eetproblemen en de invloed van sensorische informatieverwerking, dinsdag 17 september 2019, Yulius te Dordrecht.

3-daagse cursus Anders kijken naar kritisch eetgedrag bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, 26 september, 10 oktober en 15 november te Leiden.